GHI NHỚ

Tập bài quá khả năng của bạn chỉ mang lại sự thất vọng và tốn thời gian vô ích

Posts tagged ‘sử dụng hợp âm dim7’

Tập hợp các video hướng dẫn guitar cơ bản cho người mới bắt đầu

Đệm kiểu Jazz với vòng hợp âm đơn giản

24/01/2018 - Đệm đàn, Hợp âm, Luyện ngón, Sơ cấp, Tham khảo, Uncategorized - dkw - Comments Off on Đệm kiểu Jazz với vòng hợp âm đơn giản

thumb 11

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đệm kiểu jazz đơn giản, bài tập này sẽ giúp bạn vững thêm nhịp phách, chạy bass chromatic tăng dần. DOWNLOAD TAB [Đệm kiểu Jazz với vòng hợp âm đơn giản][PowerTAB + PDF] Bài này nhịp 4/4 và để giữ nhịp dễ thì bạn nên […]

Hạt điều Vietnuts