GHI NHỚ

Tập bài quá khả năng của bạn chỉ mang lại sự thất vọng và tốn thời gian vô ích

Posts tagged ‘Eddie Van Halen’

Tập hợp các video hướng dẫn guitar cơ bản cho người mới bắt đầu

10 kiểu tapping Eddie Van Halen thường dùng nhất

05/01/2018 - Danh thủ ghita, Học solo, Kỹ thuật, Luyện ngón, Trung cấp - dkw - Comments Off on 10 kiểu tapping Eddie Van Halen thường dùng nhất

tapping van halen

Ở bài trước chúng ta đã nghiên cứu cách đánh nhanh của danh thủ Eddie Van Halen, trong bài này sẽ hướng dẫn các bạn 10 kiểu tapping nổi tiếng của ông Kiểu 1 Trong bài intrumental “Eruption” ông đã dùng cách này rất hiệu quả và đến nay câu lick đó vẫn là một […]

Hạt điều Vietnuts

Nghiên cứu cách đánh nhanh của Eddie Van Halen

02/10/2015 - Học solo, Kỹ thuật, Luyện ngón, Trung cấp - dkw - Comments Off on Nghiên cứu cách đánh nhanh của Eddie Van Halen

tapping thumb

Trong bài học này, tôi sẽ giới thiệu bạn 1 kỹ thuật tương đối ít người biết được sử dụng bởi Eddie Van Halen . Bạn có thể thấy nó được sử dụng trong rất nhiều bài hát của Van Halen như “I’m the One”, “Spanish Fly”, “Jump” Kỹ thuật này là sự kết hợp […]