GHI NHỚ

Luyện tập chưa hẳn có kết quả, luyện tập đúng phương pháp mới đạt kết quả tốt nhất

SeveN Guitar Shop – giá Rẻ mà Chất lượng

Hợp âm Add9 – Maj9 – Dom9 khác nhau ra sao

03/08/2017 - Đệm đàn, Hợp âm, Nhạc lý, Sơ cấp, Tham khảo - dkw - Comments Off on Hợp âm Add9 – Maj9 – Dom9 khác nhau ra sao

Hợp âm Add9 – Maj9 – Dom9 được xem như “hợp âm màu” rất hay sử dụng, tuy nhiên một số bạn vẫn hay nhầm lẫn, trong bài viết này chúng ta sẽ xem xét về mặt công thức cho dễ nhớ nhé.

Xem bài viết trước Hợp âm add2 – add9 và cách áp dụng

Đầu tiên chúng ta hãy xem cách bấm tửng loại sau đó phân tích chi tiết sau

Hợp âm Cadd9

Cadd9 thumb

Hợp âm Cmaj9

Cmaj9 thumb

Hợp âm Cdom9 (hay còn gọi C9)

C9 thumb

Từ cách bấm trên hãy xem các nốt chi tiết

  • Cadd9 = C E G D
  • CMaj9 = C E G B D
  • Cdom9= C E G Bb D

Dựa trên âm giai C trưởng: C D E F G A B C D

Ta suy ra công thức chung:

  • add9 = 1 3 5 9
  • Maj9 = 1 3 5 7 9
  • dom9= 1 3 5 b7 9

Cách nhớ ngắn gọn Add9 – Maj9 – Dom9:

– Hợp âm add9 là hợp âm trưởng thêm nốt bậc 9, không có nốt bậc 7.

– Hợp âm Maj9 thêm nốt bậc 9 và nốt bậc 7(trưởng) hoặc có thể nhớ là maj7 thêm bậc 9.

– Hợp âm dom9 thì thêm nốt bậc 9 và nốt bậc b7 (giáng nốt 7).

Các bạn hãy thử áp dụng công thức cho các hợp âm khác như Aadd9, Amaj9, D9 …..

Comments từ Facebook

comments

Tags: , , , ,

Hạt điều Vietnuts

Comments are closed.