GHI NHỚ

Luyện tập chưa hẳn có kết quả, luyện tập đúng phương pháp mới đạt kết quả tốt nhất

SeveN Guitar Shop – giá Rẻ mà Chất lượng

Bài tập giúp ngón út bàn tay trái mạnh lên

03/06/2017 - Cơ bản, Học solo, Kỹ thuật, Luyện ngón, Sơ cấp - dkw - Comments Off on Bài tập giúp ngón út bàn tay trái mạnh lên

Bài tập giúp ngón út bàn tay trái mạnh lên bao gồm các bài luyện ngón tập trung vào ngón út giúp nâng cao tính linh hoạt và chịu đựng khi phải hoạt động nhiều

Để tập bài này bạn phải chắc rằng mình đã hoàn thành tốt Các bài tập giúp các ngón tay độc lập

Bài tập 1:

.$1.0 4 7.$2..$3..$4..$5..$6. .$1.0 4 7.$2..$3..$4..$5..$6. .$1.0 5 8.$2..$3..$4..$5..$6. .$1.0 5 8.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.0 4 7.$3..$4..$5..$6. .$1..$2.0 4 7.$3..$4..$5..$6. .$1..$2.0 5 8.$3..$4..$5..$6. .$1..$2.0 5 8.$3..$4..$5..$6.

Bài tập 2:

.$1.7 4 0.$2..$3..$4..$5..$6. .$1.7 4 0.$2..$3..$4..$5..$6. .$1.8 5 0.$2..$3..$4..$5..$6. .$1.8 5 0.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.7 4 0.$3..$4..$5..$6. .$1..$2.7 4 0.$3..$4..$5..$6. .$1..$2.8 5 0.$3..$4..$5..$6. .$1..$2.8 5 0.$3..$4..$5..$6.

Với 2 bài tập trên các bạn đánh trên tất cả các dây để cảm nhận sự khác nhau nhé

Bài tập 3a:

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.5 8 7 8 .$1..$2..$3..$4..$5.5 8 7 8.$6. .$1..$2..$3..$4.5 8 7 8.$5..$6. .$1..$2..$3.5 8 7 8.$4..$5..$6. .$1..$2.5 8 7 8.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.

Bài tập 3b:

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.7 10 8 10 .$1..$2..$3..$4..$5.7 10 8 10.$6. .$1..$2..$3..$4.7 10 8 10.$5..$6. .$1..$2..$3.7 10 8 10.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.

Bài tập 4a:

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.8 7 8 5 .$1..$2..$3..$4..$5.8 7 8 5.$6. .$1..$2..$3..$4.8 7 8 5.$5..$6. .$1..$2..$3.8 7 8 5.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.

Bài tập 4b:

.$1.10 8 10 7.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.10 8 10 7.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.10 8 10 7.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4.10 8 10 7.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.

Các bạn nhớ là di chuyển thế tay lên xuống khắp cần đàn nhé

Bài tập giúp ngón út bàn tay trái mạnh lên

Cách giúp ngón út bàn tay trái mạnh lên là THƯỜNG XUYÊN SỬ DỤNG NÓ

Khi ngón út mạnh lên, bạn đã tăng khả năng đánh các câu khó thêm ít nhất 30% đấy, bài tiếp theo Bài tập đơn giản giúp “tăng tốc độ” khi solo rất hữu ích để tậpliên kiết các ngón tay

Comments từ Facebook

comments

Tags: , ,

Hạt điều Vietnuts

Comments are closed.