GHI NHỚ

Luyện tập chưa hẳn có kết quả, luyện tập đúng phương pháp mới đạt kết quả tốt nhất

SeveN Guitar Shop – giá Rẻ mà Chất lượng

Augmented chords – hợp âm tăng là gì?

17/07/2014 - Cơ bản, Hợp âm, Sơ cấp - dkw - Comments Off on Augmented chords – hợp âm tăng là gì?

Augmented chords – hợp âm tăng thường dùng để làm nền chuyển giữa các hợp âm khác, giúp tạo sự mới lạ vì âm thanh nó tạo ra “không tự nhiên” lắm, dạng hợp âm này rất hay dùng trong nhạc jazz. Tìm hiểu thêm Hợp âm giảm – diminished chord

Cách ghi hợp âm này thường “+” hoặc “aug“. VD: C+, Daug

Có 3 dạng Augmented chords – hợp âm tăng như sau:

  • Augmented triad
  • Augmented seventh
  • Augmented major seventh

Xem thêm các loại hợp âm ghita

Augmented triad

Công thức: thăng 1/2 cung ở bậc  5  (1   3   #5) bạn có thể xem augmented triad như là hợp âm trưởng có bậc 5 thăng 1/2 cung
Tên gọiaug (Caug, Eaug) hoặc + (C+, E+)
CaugC     D         F     G#

Các nốt trong hợp âm cơ bản

Aaug = A – C# – E#
Baug = B – D# – F##
Caug = C – E – G#
Daug = D – F# – A#
Eaug = E – G# – B#
Faug = F – A – C#
Gaug = G – B – D#

Thế tay bấm tham khảo:

Augmented triad chord

 Từ thế bấm này bạn di chuyển khắp cần đàn tạo ra các hợp âm Aug khác nhau

Thế tay đơn giản chỉ 3 nốt (nốt 1 là root note)

 augmented triad chord

Augmented seventh

Công thức: thăng 1/2 cung ở bậc  5, giáng 1/2 cung ở bậc 7  (1   3   #5      b7)
Tên gọiaug7 (Caug7, Eaug7) hoặc +7 (C+7, E+7)
Caug7 = C     D         F     G#    A     Bb

Các nốt trong hợp âm cơ bản

Aaug7= A – C♯ – E♯ (F) – G
Baug7= B – D♯ – Fdouble sharp (G) – A
Caug7= C – E – G♯ – B♭
Daug7= D – F♯ – A♯ – C
Eaug7= E – G♯ – B♯ (C) – D
Faug7= F – A – C♯ – E♭
Gaug7= G – B – D♯ – F

Thế tay bấm tham khảo:

Augmented seventh chord

 

 

Augmented major seventh

Công thức: thăng 1/2 cung ở bậc 5 và bậc 7  (1 3 #5 7)
Tên gọimaj7#5 (Cmaj7#5) hoặc +M7 (C+M7) hoặc  maj+7 (Cmaj+7)  hoặc Δ+7 (EΔ+7)
Caug = C     D         F     G#    A     B

Các nốt trong hợp âm cơ bản

Amaj+7= A – C♯ – E♯ (F) – G#
Bmaj+7= B – D♯ – Fdouble sharp (G) – A#
Cmaj+7= C – E – G♯ – B
Dmaj+7= D – F♯ – A♯ – C#
Emaj+7= E – G♯ – B♯ (C) – D#
Fmaj+7= F – A – C♯ – E
Gmaj+7= G – B – D♯ – F#

Thế tay bấm tham khảo:

Augmented major seventh Augmented chords - hợp âm tăng

Hãy nghe thử âm thanh của Augmented chords – hợp âm tăng nhé

Bài tập vòng Augmented chords – hợp âm tăng

  • Dmaj  /  Daug  /  Gmaj  /  Gm
  • Dmaj  /  Daug  /  Em7  /  A7
  • Dmaj7  /  Em7  /  Aaug7  /  Dmaj7
  • Dm  /  Bbmaj7  /  Aaug7  /  Dm
  • Bm7  /  Emaj7#5  /  Amaj7

Comments từ Facebook

comments

Tags: , ,

Hạt điều Vietnuts

Comments are closed.