GHI NHỚ

Luyện tập chưa hẳn có kết quả, luyện tập đúng phương pháp mới đạt kết quả tốt nhất

SeveN Guitar Shop – giá Rẻ mà Chất lượng

Những khái niệm nhạc lý về âm giai

16/01/2015 - Cơ bản, Nhạc lý, Sơ cấp, Tham khảo - dkw - Comments Off on Những khái niệm nhạc lý về âm giai

Một số khái niệm khá quan trọng về âm giai để các bạn có thêm kiến thức nhạc lý cơ bản. Nếu một âm giai có 7 nốt nhạc, thì mỗi nốt nhạc đều có tên gọi và vị trí, vai trò của chúng cũng khác nhau. Xem thêm các bài viết trước Scale – Âm giai là gì?Tìm hiểu âm giai trưởng, thứ-major and minor scale

Âm giai đồng âm

Tức là có tên gọi khác nhau nhưng thực ra chúng là một

ví dụ: Âm giai C# thứ và âm giai Db thứ , âm giai G# trưởng và âm giai Ab trưởng

Âm giai đồng nguyên

Có cùng nốt gốc nhưng khác nhau về loại

ví dụ: Âm giai C trưởng và C thứ, A trưởng và A thứ ( A major – A minor)

Âm giai tương đối

Có chung số dấu thăng / giáng NHƯNG loại của chúng là khác nhau (trưởng hay thứ)

ví dụ: Sol trưởng và Mi thứ có cùng 1 dấu thăng

 Tên các bậc trong âm giai

Bậc 1: Chủ âm (Tonic)  là nốt gốc mà âm giai đó được xây dựng.

Bậc 2: Thượng chủ âm (Supertonic)

Bậc 3: Trung âm (Mediant)

Bậc 4: Hạ áp âm (Subdominant)

Bậc 5: Áp âm (Dominant)

Bậc 6: Thượng áp âm (Submediant)

Bậc 7: Cảm âm (Subtonic/Leading tone)

Những khái niệm nhạc lý về âm giai

Chi tiết các bậc này khác nhau và cách sử dụng ra sao đẽ được bàn trong các bài viết tiếp theo

Comments từ Facebook

comments

Tags:

Hạt điều Vietnuts

Comments are closed.